Så fungerar det

Bakgrund
”En digital hästauktion så nära live som möjligt” så löd uppdraget när Menhammar OnlineSales skapades. Coronapandemins intrång år 2020 förändrade världen på många sätt och hästauktioner var inte undantagna. Digitala auktioner har funnits i flera år men under den speciella situationen ville vi göra något nytt, bättre och roligare – då föddes idén med Menhammar OnlineSales. En tjänst som förhoppningsvis kommer hela hästbranschen till godo och som på sikt ökar och breddar intresset för hästauktioner.

Web-tv-sändning
Alla auktioner avslutas i en direktsänd web-TV sändning på Menhammar OnlineSales websida. Där kommer hästarna att säljas i auktionsnummerordning under ledning av en auktionsförrättare. Vissa auktioner kan komma att kombinera en fysisk auktion med den digitala websända auktionen. Observera att det alltid är den digitala auktionssiten som avslutar budgivningen och avgör vem som har högst bud.

Att bli budgivare
Att lägga bud på vår hemsida ska vara smidigt och på samma sätt som på en vanlig auktion, förenat med en viss nerv och spänning. Det är viktigt att Du skapar ett konto i god tid före auktionen för att vara redo att lägga Dina bud när auktionen startar. Har Du tidigare deltagit i någon av Menhammar OnlineSales-auktionerna så finns Dina kontouppgifter sparade. Du måste dock alltid 1) kontrollera att Dina kontaktuppgifter är korrekta och 2) godkänna auktionsvillkoren för den aktuella auktionen. Vi vill också rekommendera att Du byter lösenord inför varje auktion. Om Du fortsättningsvis också vill kunna logga in med hjälp av BankID så ska Du lägga till Ditt svenska personnummer till Dina kontaktuppgifter på ”Min sida”. Efter det så kan Du nästa gång logga in med BankID eller Ditt lösenord.

Skapa ett nytt konto
Du skapar ett nytt konto på auktionssidan, www.menhammaronlinesales.se genom att klicka på länken under knappen Logga in.
1. Ange din e-postadress och klicka på knappen Registrera. Du får då ett epostmeddelande med instruktioner och en länk för att skapa lösenord.
2. Logga sedan in på auktionssidan med Ditt nya lösenord. Du kommer till ”Min sida” och där skall Du fylla i Dina kontaktuppgifter. Observera att vissa fält är obligatoriska. Svenska kunder med svenskt personnummer och BankID fyller i sitt personnummer. Avsluta med att bekräfta att ifyllda uppgifter är korrekta.
3. Efter din registrering loggar Du som har BankID in med denna tjänst åter igen och bekräftar därmed Din identitet. Du som inte har BankID kommer Du att få ett e-postmeddelande med uppgifter om identifiering med hjälp av funktionen Scrive. Signeringen är kopplat till ett avtal mellan säljare och köpare. Observera att varje ny auktion har separata auktionsvillkor som Du måste godkänna inför varje auktion. Har Du vid tidigare Menhammar OnlineSales-auktioner redan gjort en identifieringskontroll så behöver Du bara godkänna de aktuella auktionsvillkoren som finns på ”Min sida”.
4. Efter identifieringen och efter att Du har godkänt auktionsvillkoren för den aktuella auktionen så kommer Du att kunna använda ditt konto för att buda på auktionen. Ditt lösenord är nu kopplat till Din identifiering och Ditt godkännande av auktionsavtalet vid budgivning. Förvissa Dig om att Du använder ett tillräckligt säkert lösenord och inte delar detta med andra.

Att bjuda på en häst
Auktionen öppnar för budgivning oftast någon till några dagar innan den avslutande web-TV sändningen. Som registrerad och godkänd budgivare är Du redo att kunna lägga bud på objekten. Alla budgivningar sker anonymt men alla lagda bud går att följa under Budhistorik. Är Du den första som lägger ett bud på en häst så kommer Du att bli ”Budgivare 1”, men endast för den aktuella hästen. Är Du den sjunde personen som lägger ett bud på en annan häst så blir Du ”Budgivare 7” på den hästen. Första gången som Du lägger ett bud måste Du bekräfta budet med ytterligare två knapptryck. Därefter budar Du genom att endast klicka ”Lägg bud”. Efter varje vinnande bud blir köparen officiell inom några sekunder och presenteras på auktionssidan. Auktionsobjekten säljs ett i taget med ett tydligt avslutsförfarande. Auktionsförrättaren avvaktar till dess att buden stannar av och i stället för att räkna upp ”första, andra, tredje” och sen slå klubban så kommer sytemet att sätta i gång en nedräkningsklocka som räknar ned 15 sekunder. Kommer det ett nytt bud inom dessa 15 sekunderna så startar nedräkningen om automatiskt från 15 och fortsätter göra så till dess att inga nya bud kommer in under nedräkningen. Den som har högst bud när nedräkningen är slut och den digitala klubban faller har vunnit budgivningen. Tänk på att det kan vara någon sekunds fördröjning i live-tv-sändningen varför det är klockan på auktionssiten som gäller.

Budintervall
Utropspriset presenteras under respektive hästsida och där finns även information om aktuella budintervall. Du kan öka budet med flera intervaller om Du klickar flera gånger innan du godkänner Ditt bud. Maximal ökning är dock alltid 10 stycken budintervaller per budgivningstillfälle. Du kan inte bjuda över Dig själv.

Förhandsbesiktning av auktionshästarna
Vår ambition är att kunna tillhandahålla all nödvändig information om hästarna på auktionssidan. Om Ni önskar att besiktiga hästar på Menhammar Stuteri kontakta och boka ett besök före auktionen, antingen via Daniel Olsson, mobil 070-584 50 80 eller Massimo Vassallo (Annemanna), mobil 076-496 71 98. Alla hästar visas söndagen den 30 juni på Menhammar Stuteri, Ekerö klockan 10-15. Välkomna!

This is how it works.