Kommande auktioner

Nu tackar vi för i år och vänder blickarna mot 2023. Datum för dessa auktioner är ännu inte fastställda.

  • Menhammar OnlineSales 2023: Juli månad 2023. Selektauktion för ettåringar.
  • Menhammar OnlineSales September: Auktion för ettåringar.
  • Menhammar OnlineSales Mixedauktion: November 2023, dräktiga fölston, tävlingshästar och enstaka ettåringar.